laigua-parlava

“L’aigua té color, i el canvia segons el cel i l’humor del temps. L’aigua té totes les formes i contorns haguts en el món. L’aigua és del cel i de la terra, doncs ve dels núvols i creix sota les mines. L’aigua és dura en el gel però és tova en la neu. És un líquid en les fonts i un vapor en el firmament. És freda i calenta. És opaca i transparent i pot fins vèncer el foc. L’aigua és l’infinit en l’horitzó de la mar i el finit en la copa que atanses als llavis per beure. Ho és tot i no és res.”

Francesc Valls Calzada, L’aigua parlava. Arola editors, Tarragona 2006